ADRESE: Spodrības iela 4, Dobele

DARBA LAIKS:  P.O.T.C.P.S.Sv. – 8:00-22:00

Pieņemam un kaltējam jaunās ražas graudus!

Par mitru graudu un bioloģiski audzētu graudu pieņemšanu, lūdzu, zvanīt un veikt saskaņošanu iepriekš.


INETA KĀRKLA

   +371 20313635
   ineta@dzirnavnieks.lv

 

ANDRIS DANCIS

   +371 26106261
   andris@dzirnavnieks.lv

RAIVIS KOŠKINS

   +371 22337911
   raivis@dzirnavnieks.lv


PĀRTIKAS UN DZĪVNIEKU BARĪBAS RAŽOŠANAS VAJADZĪBĀM DOBELĒ IEPĒRKAM ŠĀDUS BIOLOĢISKI AUDZĒTUS KULTŪRAUGUS:
 • BIO auzas pārtikai
 • BIO rudzus pārtikai
 • BIO kviešus lopbarībai
 • BIO rudzus lopbarībai
 • BIO miežus lopbarībai
 • BIO pupas lopbarībai

GRAUDUS IEPĒRKAM VISĀ LATVIJĀ.

Graudu iepirkums noris saskaņā ar Eiropas Savienības drošuma un nekaitīguma prasībām, veicot komplicētu iedalījumu atbilstoši dažādām kvalitātes grupām.


Pakalpojumi un izcenojumi


AS “DOBELES DZIRNAVNIEKS” RĪCĪBAS KODEKSS


VEIDLAPAS GRAUDU PIEGĀDEI

BIOLOĢISKO GRAUDU PIEŅEMŠANAS PRASĪBAS

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 • Bioloģiskās saimniecības sertifikāts, sertifikāta pielikums par bioloģiski audzētajiem hektāriem.
 • Ja biograudi ir iepakoti maisos jeb bigos, marķējumā jāraksta: saimniecības nosaukums, graudu veids, pakošanas datums, maisa numurs, ražas gads, izcelsme.
 • Ja biograudi tiek vesti sabērumā, kravai jādod līdzi transporta pavadzīme, kurā ierakstīta atzīme par kravas kastes pārbaudi pirms kraušanas, norādīts, ka tā ir tīra un aprakstīti pēdējie 3 vedumi, ko vedis šis transports.

KVALITĀTE

 • Tilpummasa pārtikas bioauzām , mērīta pēc parauga laboratoriskas attīrīšanas – 50 kg/hl.
 • Mitrums biograudiem, kas nav pārtikas auzas – maksimāli 14,0%.
 • Piemaisījumi maksimāli 2.0% (ieskaitot tukšos graudus).
 • Sīkie graudi pārtikas bioauzās (kas iziet caur sietu 2.0 x20 mm) – maksimāli 7.0%. Kas virs 7%, tiek atskaitīti no ieskaites svara.
 • Citu graudu piemaisījumi – maksimāli 3.0%.
 • Graudiem jābūt veseliem un nebojātiem, ar atbilstošu krāsu, smaržu un izskatu. Dzīvi kaitēkļi nav pieļaujami.
 • Graudiem jābūt audzētiem atbilstoši ES regulām EC/834/2007 from 28.07.2007 un 889/2008.

NEKAITĪGUMS

 • Jebkādu pesticīdu atliekas graudos nav pieļaujamas.
 • Mikotoksīni – Ohratoxin A max.5mkg/kg-pārtikā; ZEA max. 100mkg/kg – pārtikas kvalitātes graudos.
 • Pārdevējs garantē bioloģiski audzētu graudu izsekojamību saskaņā ar EC178/2002.