AS “Dobeles dzirnavnieks” ir pabeidzis projekta “Graudu uzglabāšanas torņu sistēmas izveide” (nr. 15-00-A00402-000033) īstenošanu graudu pieņemšanas un uzglabāšanas kapacitātes un uzņēmuma ražošanas efektivitātes kopumā palielināšanai, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.
Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Informācija par ELFLA pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.