Šajos Ziemassvētkos Dobeles dzirnavnieks par katru pārdoto Ekstra paku 5 centus ziedos Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai.

Šis gads lika atšķirot graudus no pelavām, pārvērtēt prioritātes un koncentrēt savu enerģiju un resursus tam, kas ir tiešām būtisks. Nepaguruši esam atbalstījuši Ukrainu, sūtot uz to humānās kravas ar saviem produktiem. Esam pieņēmuši darbā un izmitinājuši gandrīz 20 ukraiņu un viņu ģimenes un ar saviem produktiem atblstām arī citus Ukrainas bēgļus, kas nokļuvuši Latvijā. Ilgstoši sadarbojamies ar dažādām biedrībām, kas sniedz palīdzību krīzes situācijās nonākušiem Latvijas iedzīvotājiem, un šogad savu atbalstu esam pastiprinājuši.

Turpinot labo darbu sēriju, šajos Ziemassvētkos Dobeles dzirnavnieks par katru pārdoto Ekstra paku 5 centus ziedos Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai. Tikai visi kopā sadodoties rokās, mēs varam padarīt šo pasauli par labāku vietu sev un saviem bērniem.