Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 izplatību, AS “Dobeles dzirnavnieks” ir noteicis paaugstinātus drošības pasākumus uzņēmumā.

“Dobeles dzirnavnieks” strādā ārkārtas režīmā, aicinām visus sadarbības partnerus būt saprotošiem!

  • “Dobeles dzirnavnieka” darbiniekiem notikušas apmācības par vīrusa izplatību un profilaksi.
  • Visā uzņēmumā notiek pastiprināti higiēnas pasākumi, izvietotas informatīvās zīmes, nodrošināti papildus roku dezinfekcijas līdzekļi.
  • Darbinieki, kuri var veikt savus darba pienākumus attālināti, strādā no mājām.
  • Ir atceltas visas klātienes tikšanās, sanāksmes un komandējumi, izņemot gatavās produkcijas piegādes.
  • Apmeklētāji uzņēmuma teritorijā un ražotnēs netiek ielaisti.
  • Ja ierašanās uzņēmumā nepieciešama darba nodrošināšanai, tiek apzināts personu veselības stāvoklis un mērīta temperatūra. Visiem ar parakstu jāapliecina, ka nav apmeklētas COVID-19 skartās teritorijas un/vai bijis tiešs kontakts ar kādu, kuram ir slimībai raksturīgie simptomi. Jābūt līdzi roku dezinfekcijas līdzekļiem, vienreizlietojamiem cimdiem un sejas maskām.