Aicinām darbā NOLIKTAVAS DARBINIEKU(-CI)

Darba pienākumi:

– pasūtījumu komplektēšana atbilstoši dokumentācijai;
– izejvielu pieņemšana, izvietošana un uzkraušana;
– preču pārvietošana pa noliktavu un izvietošana plauktos;
– produkcijas iekraušana, izkraušana;
– dažādu citu noliktavas darbu veikšana.

Lasīt tālāk

Aicinām darbā elektroiekrāvēja vadītāju

Darba pienākumi:
– izejvielu pieņemšana, izvietošana un uzkraušana;
– pieņemto preču un pavaddokumentu pārbaude;
– preču pārvietošana pa noliktavu un izvietošana plauktos;
– produkcijas iekraušana, izkraušana;
– dažādu citu noliktavas darbu veikšana.

Lasīt tālāk

Aicinām darbā ELEKTRIĶI

Darba pienākumi:
– rūpniecisko elektroiekārtu un elektromašīnu uzstādīšana, remonts un apkope;
– elektromontāžas darbi, elektrokabeļu un gaismekļu uzstādīšana;
– sadales skapju un elektroapgādes sistēmu uzstādīšana, remonts un apkope;
– tehniskās dokumentācijas, izpildshēmu un rasējumu pārzināšana un uzturēšana;
– komplektēt darbam nepieciešamos materiālus, izvēlēties atbilstošos instrumentus un palīgiekārtas, pārbaudīt un uzturēt tos darba kārtībā.

Lasīt tālāk

Aicinām darbā APSARDZES DARBINIEKU(-CI)

Darba pienākumi:
– nodrošināt drošību un sabiedrisko kārtību uzņēmumā;
– veikt drošības sistēmu monitoringu un rīkoties atbilstoši instrukcijām;
– kontrolēt un reģistrēt transportlīdzekļu, darbinieku un apmeklētāju plūsmu;
– uzraudzīt transportlīdzekļu kustības un svēršanas procesus.

Lasīt tālāk