Lielākais pārtikas ražotājs Latvijā

Inovatīvas pastas ražošanas tehnoloģiskās līnijas iegāde

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir uzsācis projekta “Inovatīvas pastas ražošanas tehnoloģiskās līnijas iegāde”, nr. 1.2.1.4/18/A/027, īstenošanu, lai uzstādītu iepriekšējo pētniecības aktivitāšu rezultātā izstrādātās jaunās, inovatīvās un eksperimentālās ražošanas tehnoloģijas, ieviešot ražošanā jaunus pastas produktus, veicinot produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanos un sniedzot ieguldījumu pētījumos jaunu produktu attīstībai. Projektu līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds pasākuma “Atbalsts jaunu produktu

Lasīt tālāk

“Dobeles dzirnavnieks” ražošanas attīstībā ieguldīs 30 miljonus eiro

AS “Dobeles dzirnavnieks” uzsācis vērienīgu attīstības projektu realizēšanu, paredzot investīcijas 30 miljonu eiro apmērā. Tuvāko gadu laikā vadošais pārtikas ražotājs Latvijā plāno kļūt par Baltijā lielāko bioloģisko graudu pilna pārstrādes cikla uzņēmumu un nostiprināt savu lielākā makaronu ražotāja pozīciju Ziemeļeiropā, atklājot jaunu, inovatīvu pastas ražotni.

Lasīt tālāk

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir pabeidzis īstenot projektu “Graudu uzglabāšanas torņu sistēmas izveide – otrā kārta”

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir pabeidzis īstenot projektu “Graudu uzglabāšanas torņu sistēmas izveide – otrā kārta” (nr. 17-00-A00402-000106)  graudu pieņemšanas un uzglabāšanas kapacitātes un uzņēmuma ražošanas efektivitātes palielināšanai, ko līdzfinansēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.   Projekta ietvaros ekspluatācijā

Lasīt tālāk