Darba aizsardzības speciālisti/-u

Darba pienākumi:
– uzturēt un pilnveidot iekšējo normatīvo bāzi darba aizsardzības jomā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
– kontrolēt risku novēršanas un samazināšanas pasākumu plāna izpildi un veikt nepieciešamos indikatīvos mikroklimata mērījumus;
– organizēt un kontrolēt obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem;
– veikt darbinieku apmācību darba aizsardzības jautājumos, kontrolēt instrukciju ievērošanu

Elektriķis

Darba pienākumi:
– rūpniecisko elektroiekārtu un elektromašīnu uzstādīšana, remonts un apkope;
– elektromontāžas darbi, elektrokabeļu un gaismekļu uzstādīšana;
– sadales skapju un elektroapgādes sistēmu uzstādīšana, remonts un apkope;
– tehniskās dokumentācijas, izpildshēmu un rasējumu pārzināšana un uzturēšana;
– komplektēt darbam nepieciešamos materiālus, izvēlēties atbilstošos instrumentus un palīgiekārtas, pārbaudīt un uzturēt tos darba kārtībā.

Apsardzes darbinieku(-ci)

Darba pienākumi:
– nodrošināt drošību un sabiedrisko kārtību uzņēmumā;
– veikt drošības sistēmu monitoringu un rīkoties atbilstoši instrukcijām;
– kontrolēt un reģistrēt transportlīdzekļu, darbinieku un apmeklētāju plūsmu;
– uzraudzīt transportlīdzekļu kustības un svēršanas procesus.

Ražošanas operators

Darba pienākumi

– ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšana, organizēšana un attīstīšana;
– ražošanas iekārtu apkalpošana;
– laboratorisko analīžu veikšana.