Apsardzes darbinieku(-ci)

Darba pienākumi:
– nodrošināt drošību un sabiedrisko kārtību uzņēmumā;
– veikt drošības sistēmu monitoringu un rīkoties atbilstoši instrukcijām;
– kontrolēt un reģistrēt transportlīdzekļu, darbinieku un apmeklētāju plūsmu;
– uzraudzīt transportlīdzekļu kustības un svēršanas procesus.

Laborants

Darba pienākumi:
– produktu fizikāli-ķīmisko analīžu veikšana;
– izejvielu un gatavās produkcijas testēšana, paraugu noformēšana;
– sanitāri-higiēnisko auditu veikšana;

Ražošanas operators

Darba pienākumi

– ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšana, organizēšana un attīstīšana;
– ražošanas iekārtu apkalpošana;
– laboratorisko analīžu veikšana.