Trauksmes celšanas politika

Trauksmes celšana ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu uzņēmuma vai iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. AS “Dobeles dzirnavnieks” ir izstrādājis Trauksmes celšanas politiku, kuras mērķis ir: Ar AS “Dobeles dzirnavnieks” trauksmes celšanas politiku varat iepazīties te. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt šādos veidos: 

Lasīt tālāk

Ģimenei draudzīga darbavieta

Priecājamies un lepojamies, ka “Dobeles dzirnavnieks” saņēmis atzinību kā Ģimenei draudzīga darbavieta! Lielai sabiedrības daļai darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu dzīves daļu, tādēļ rūpēs par savu komandu AS “Dobeles dzirnavnieks” ir ieviesis vairākas darbinieku atbalsta sistēmas dažādām dzīves situācijām, kā arī ir veicis nozīmīgu ieguldījumu Dobeles un apkārtnes sabiedriskajā dzīvē, atbalstot bērnu un jauniešu sporta

Lasīt tālāk

Misija Nulle

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir kļuvis par iniciatīvas “Misija nulle” dalībnieku. 2023.gada 20.oktobra svinīgajā uzņemšanā, tika parakstīta harta, kas apliecina mūsu mērķi padarīt darbinieku veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām visos uzņēmuma procesos. Šī harta ir mūsu brīvprātīga apņemšanās turpināt uzlabot darba drošību uzņēmumā, veicinot darbinieku labklājību un veselību. Misija nulle mērķu sasniegšanai mēs apņemamies: 

Lasīt tālāk

PIEGĀDĀTĀJU RĪCĪBAS KODEKSS

Mūsu uzņēmumu grupa kā viens no lielākajiem graudu pārstrādātajiem Baltijā uzņemas atbildību par savu rīcību, kas ietekmē ekonomikas izaugsmi, sociālo labklājību un vides kvalitāti. Šāda rīcība un atbildība tiek sagaidīta arī no uzņēmumu grupa sadarbības partneriem – piegādātājiem. Piegādātāju rīcības kodeksā aprakstīts, kādas prasības mūsu uzņēmumu grupas piegādātājiem ir jāievēro – attiecībās ar saviem darbiniekiem,

Lasīt tālāk

AS DOBELES DZIRNAVNIEKS ĒTIKAS KODEKSS

Mūsu uzņēmumu grupa ir viens no lielākajiem graudu pārstrādātājiem Baltijas valstīs. Ētiskā, sociālā un vides atbildība ir mūsu ilgtermiņa biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Esam noteikuši vienotus uzvedības standartus AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Dobeles Eko” un AS “Rīgas dzirnavnieks”, kā arī definējuši profesionālās ētikas principus, kas atbilst ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ar AS “Dobeles dzirnavnieks”

Lasīt tālāk

2021

Tiek atklātas divas jaunas ražotnes – bioloģisko graudaugu pārslu un inovatīva pastas ražotne.

Lasīt tālāk

2020

Noris aktīva jauno ražotņu būvniecība, darbu sāk jaunā BIO graudu pieņemšanas un priekšattīrīšanas ēka un BIO graudu kalte. Sasniegts jauns eksporta apgrozījuma rekords, pārsniedzot 100 miljonu eiro slieksni.

Lasīt tālāk

2019

Tiek uzsākta divu lielu investīcijas projektu realizācija – BIO graudu pilna realizācijas cikla infrastruktūra un inovatīva pastas ražotne. Kopējā graudu uzglabāšanas jauda palielināta līdz 260 tūkst. tonnām.

Lasīt tālāk

2018

Uzbūvēti 17 jauni graudu glabāšanas torņi, palielinot uzglabāšanas jaudu par 70 000 tonnām. Top jauna lieljaudas graudu kalte un papildus dzelzceļa pievads uzņēmumam.

Lasīt tālāk