PIEGĀDĀTĀJU RĪCĪBAS KODEKSS

Mūsu uzņēmumu grupa kā viens no lielākajiem graudu pārstrādātajiem Baltijā uzņemas atbildību par savu rīcību, kas ietekmē ekonomikas izaugsmi, sociālo labklājību un vides kvalitāti. Šāda rīcība un atbildība tiek sagaidīta arī no uzņēmumu grupa sadarbības partneriem – piegādātājiem. Piegādātāju rīcības kodeksā aprakstīts, kādas prasības mūsu uzņēmumu grupas piegādātājiem ir jāievēro – attiecībās ar saviem darbiniekiem,

Lasīt tālāk

AS DOBELES DZIRNAVNIEKS ĒTIKAS KODEKSS

Mūsu uzņēmumu grupa ir viens no lielākajiem graudu pārstrādātājiem Baltijas valstīs. Ētiskā, sociālā un vides atbildība ir mūsu ilgtermiņa biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Esam noteikuši vienotus uzvedības standartus AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Dobeles Eko” un AS “Rīgas dzirnavnieks”, kā arī definējuši profesionālās ētikas principus, kas atbilst ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ar AS “Dobeles dzirnavnieks”

Lasīt tālāk