Saspringtā situācija valstī, ko izraisījusi vīrusa Covid-19 izplatība, nav ietekmējusi Latvijas lielākā  pārtikas ražotāja AS “Dobeles dzirnavnieks” ilgtspējīgas attīstības plānus – uzņēmums noslēdzis Baltijā lielākās bioloģisko graudu pilna cikla pirmapstrādes un pārstrādes infrastruktūras būvniecības 1.kārtu. “Kopējās projekta investīcijas pārsniedz 18,7 miljonus eiro, un šobrīd esam uzsākuši projekta attīstības otro kārtu,” norāda AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.

 

Paredzams, ka vairāk nekā 95% uzņēmumā saražoto bioloģisko graudaugu pārslu tiks eksportētas, tādējādi būtiski veicinot un kāpinot augstas pievienotās vērtības produktu eksportu un sniedzot iespēju Latvijai ieņemt konkurētspējīgu pozīciju pasaules bioloģisko produktu tirgū. “2019. gadā “Dobeles dzirnavnieks” pārstrādāja par 40% vairāk bioloģiski audzētu graudu nekā gadu iepriekš – tas apliecina, ka bioloģiski audzētu produktu ražošana ir pasaulē strauji augoša un daudzviet vēl neaptverta niša. Tā ir Latvijas zemnieku un uzņēmēju iespēja iekarot savu vietu globālajā tirgū,” skaidro Kristaps Amsils.

 

“Dobeles dzirnavnieks” plāno kļūt par Baltijā lielāko bioloģisko graudu pilna pārstrādes cikla uzņēmumu

 

Šobrīd, investējot 8,7 miljonus eiro, uzņēmums noslēdzis vērienīgā projekta pirmo attīstības posmu – ekspluatācijā nodoti 19 bioloģiski audzētu graudu glabāšanas silosi un ar tiem saistītās tehnoloģiskās iekārtas, uzbūvētas ēkas BIO graudu pieņemšanai un priekšattīrīšanai, kā arī uzstādīta BIO graudu kalte.

 

“Līdz šī gada beigām, investējot vēl 10 miljonus eiro, Dobelē darbu sāks Baltijā lielākā bioloģiski audzētu graudaugu pārslu ražotne,” stāsta K. Amsils. “Esam lepni, ka šī gada ražas sezonas laikā pieņemto bioloģisko graudu pilna cikla pirmapstrāde un pārstrāde jau tiks veikta jaunuzbūvētajā infrastruktūrā – tas ir nozīmīgs solis kopējai Latvijas bioloģiskās nozares attīstībai.”

 

AS “Dobeles dzirnavnieks” jau šobrīd ir lielākais biopārslu ražotājs un vienīgais bioloģiskās lopbarības ražotājs Latvijā. Pēc projekta īstenošanas uzņēmuma pārstrādāto biograudu apjoms pārsniegs 40 tūkst. tonnu, kas ir sešas reizes vairāk nekā 2017. gadā.

 

Būtiska ietekme uz bionozari Latvijā – saimniecību skaits aug

 

“Jau šobrīd redzam, ka darbs pie projekta attīstības devis ļoti pozitīvu signālu bionozarei kopumā – mums tiek piegādāti bioloģiski audzēti graudi no vairāk nekā 200 saimniecībām Latvijā, un interese par videi draudzīgu un zaļu saimniekošanu tikai aug,” stāsta Kristaps Amsils.

 

Bioloģiski sertificēto platību ziņā Latvija ir līdere starp Baltijas valstīm, un tendence ir pozitīva – ik gadu pieaug gan bioloģiski sertificēto saimniecību skaits, gan saražoto graudaugu apjoms. “Piemēram, bioloģiski sertificētu auzu platības Latvijā pēdējo divu gadu laikā augušas par vairāk nekā 34%,” norāda K. Amsils, uzsverot, ka būtiska loma šajā jautājumā ir arī Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai, ar ko “Dobeles dzirnavniekam” ir cieša sadarbība.

 

Tomēr straujāku bionozares attīstību līdz šim kavēja nepietiekamie resursi un infrastruktūras trūkums bioloģisko graudu pirmapstrādes un pārstrādes jomā, tāpēc jaunais AS “Dobeles dzirnavnieks” biograudu pilnas pārstrādes cikla projekts sniegs būtisku ietekmi uz nozares attīstību kopumā un ļaus lauksaimniekiem nodrošināt lielāku stabilitāti. “Paredzam, ka piecu gadu laikā pēc projekta realizēšanas Latvijā audzēto bioloģisko graudu īpatsvars pieaugs no patlaban esošajiem 3% līdz 10% 2026. gadā,” skaidro K. Amsils.

 

Projektu “BIO graudu pilnas realizācijas cikla infrastruktūras izveide, radot augstu pievienoto vērtību un ienesīgumu Latvijas BIO nozares ilgtermiņa attīstībā” (nr. 18-00-A00402-000076) līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā ietilpst laboratorijas izveide, BIO graudu pieņemšanas, priekšattīrīšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju un jaunu uzglabāšanas torņu izbūve, kā arī atsevišķas BIO graudaugu pārslu ražotnes izveide un aprīkošana ar iekārtām. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.