Graudu uzglabāšanas jaudas tiek palielinātas par 60 000 t graudu.