Milti ir atšķirīgi, un katrs veids ir piemērots kādam konkrētam miltu izstrādājumam. Par sliktiem vai nekvalitatīviem var saukt tikai tādus miltus, kas malti no zemas kvalitātes graudiem, vai arī dažādu ārējo apstākļu ietekmes dēļ mainījuši savas raksturīgākās īpašības. Lai tas nenotiktu, svarīgi miltus uzglabāt termiski noslēgtos traukos, sausā (un vēlams vēsā) vietā.

 

Miltu cena ir tieši atkarīga no graudu iepirkšanas cenām, kas lielā mērā pakārtotas biržai. Biržas cenas savukārt ietekmē vairāki faktori, piemēram, apsētās platības, laikapstākļi, ražība lielajās kviešu ražotājvalstīs: ASV, Kanādā, Krievijā, Ukrainā u.c.  Ja pasaules kviešu raža ir laba un kvalitatīva, tad arī Baltijas valstīs graudu cenas ir salīdzinoši zemas, un otrādi – sliktāka raža pasaulē veicina cenu sadārdzināšanos.