Mūsu uzņēmumu grupa kā viens no lielākajiem graudu pārstrādātajiem Baltijā uzņemas atbildību par savu rīcību, kas ietekmē ekonomikas izaugsmi, sociālo labklājību un vides kvalitāti. Šāda rīcība un atbildība tiek sagaidīta arī no uzņēmumu grupa sadarbības partneriem – piegādātājiem. Piegādātāju rīcības kodeksā aprakstīts, kādas prasības mūsu uzņēmumu grupas piegādātājiem ir jāievēro – attiecībās ar saviem darbiniekiem, apakšuzņēmējiem un citām ieinteresētajām personām.

AR PIEGĀDĀTĀJU RĪCĪBAS KODEKSU AICINĀM IEPAZĪTIES TE.