Dofeed OVO 12% dējējvistām

Pilnvērtīga barība vecumā no 0-8.ned. cāļiem

Pilnvērtīga barība vecumā no 0-8.ned. cāļiem

Pilnvērtīga barība vecumā no 8-17.ned. jaunputniem

Pilnvērtīga barība vecumā no 23-60 ned. dējējvistām

Pilnvērtīga barība vecumā no 23-60 ned. dējējvistām

Pilnvērtīga barība vecumā no 23-60 ned. dējējvistām

Pilnvērtīga barība vecumā no 23-60 ned. dējējvistām

Pilnvērtīga barība vecumā no 23-60 ned. dējējvistām Akcijas

Pilnvērtīga barība broileriem

Pilnvērtīga barība paipalām

Papildbarība cāļiem BEZ ĢMO

Pilnvērtīga barība 0-8 ned. vec. cāļiem bez ĢMO

Pilnvērtīga barība 8-17 ned. vec. jaunputniem bez ĢMO

Pilnvērtīga barība dējējvistām bez ĢMO

Dofeed OVO 12% Papildbarība – minerālbarība dējējvistām

Pilnvērtīga barība paipalām bez ĢMO

Pilnvērtīga barība cāļiem 0-8 ned. vec.

Pilnvērtīga barība jaunputniem bioloģiskajām saimniecībām

Pilnvērtīga barība broileriem 0-28 dien.vec. Starteris

Pilnvērtīga barība broileriem 28-63 dien.vec. Groweris

Pilnvērtīga barība broileriem no 63 dien.vec. Finisher

Pilnvērtīga barība dējējvistām

Pilnvērtīga barība tītariem 0-4 ned.vec. bioloģiskajām saimniecībām

Pilnvērtīga barība tītariem 4-8 ned.vec.

Pilnvērtīga barība tītariem 8-12 ned.vec.

Pilnvērtīga barība tītariem 12-16 ned.vec.

Pilnvērtīga barība tītariem 16 – 20 ned.vec.

Dofeed papildbarība 2,5% putniem bioloģiskām saimniecībām 40kg

Dofeed papildbarība 5% putniem bioloģiskām saimniecībām

Aizvērt