Dofeed minerālbarība laizāmā liellopiem Ca: P = 1,1: 1 biosaimniecībām /60-1063/ 50 kg

Dofeed papildbarība 5 % cūkām bio saimniecībām

Pilnvērtīga barība cāļiem 0-8 ned. vec.

Pilnvērtīga barība jaunputniem bioloģiskajām saimniecībām

Pilnvērtīga barība broileriem 0-28 dien.vec. Starteris

Pilnvērtīga barība broileriem 28-63 dien.vec. Groweris

Pilnvērtīga barība broileriem no 63 dien.vec. Finisher

Pilnvērtīga barība dējējvistām

Pilnvērtīga barība tītariem 0-4 ned.vec. bioloģiskajām saimniecībām

Pilnvērtīga barība tītariem 4-8 ned.vec.

Pilnvērtīga barība tītariem 8-12 ned.vec.

Pilnvērtīga barība tītariem 12-16 ned.vec.

Pilnvērtīga barība tītariem 16 – 20 ned.vec.

Dofeed papildbarība 2,5% putniem bioloģiskām saimniecībām 40kg

Dofeed papildbarība 5% putniem bioloģiskām saimniecībām

Papildbarība teļiem 0-2 mēn.veciem, bioloģiskām saimniecībām 20kg

Papildbarība slaucamām govīm bioloģiskām saimniecībām

Papildbarība atgremotājiem bioloģiskām saimniecībām

Dofeed minerālbarība laizāma liellopiem bioloģiskām saimniecībām

Dofeed minerālbarība laizāma liellopiem bioloģiskām saimniecībām

Aizvērt