Trauksmes celšana ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu uzņēmuma vai iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir izstrādājis Trauksmes celšanas politiku, kuras mērķis ir:

  • Nodrošināt Uzņēmumu grupai normatīvajos aktos un Trauksmes celšanas likumam atbilstošu trauksmes celšanas sistēmu;
  • Noteikt kārtību, kādā Uzņēmumu grupā tiek nodrošināta iespēja darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām personām, kuras veic darbu Uzņēmumu grupas labā vai kontekstā ar Uzņēmumu grupas darbības pārvaldību, ziņot par pārkāpumiem;
  • Noteikt pasākumus, kas nodrošina trauksmes cēlēja aizsardzību;
  • Noteikt ziņojuma izskatīšanas kārtību un rīcību pārkāpuma gadījumā.

Ar AS “Dobeles dzirnavnieks” trauksmes celšanas politiku varat iepazīties te.

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt šādos veidos: