PakalpojumsMērvienībaCena, Eur
KALTĒŠANA
Graudu kaltēšanaPar katru 1% no tonnas – ar mitrumu virs 14,1 %2,50
Rapša kaltēšanaPar katru 1% no tonnas – ar 8,0 - 12,0% mitrumu2,90
Rapša kaltēšanaPar katru 1% no tonnas – ar 12,1 - 16,0% mitrumu (rēķinot no 12,1%)3,20
Rapša kaltēšanaPar katru 1% no tonnas – ar 16,1 – 20,0% mitrumu (rēķinot no 16.1%)5,00
Bio/Konveciālo Griķu/zirņu/pupu kaltēšanaPar katru 1% no tonnas – ar 14.1 - 19.0% mitrumu (rēķinot no 14.1%)3,50
Bio/Konveciālo Griķu/zirņu/pupu kaltēšanaPar katru 1% no tonnas – ar 19.1 - 25% mitrumu (rēķinot no 14.1%)4,50
BIO graudu kaltēšana, izņemot griķus, pupas, zirņusPar katru 1% no tonnas – ar mitrumu virs 14,1 %3,50
TĪRĪŠANA
Graudu, zirņu, pupu un griķu tīrīšanaPar katru tonnas % virs bāzes rādītāja1,40
Rapša tīrīšanaPar katru 1% no tonnas ar piemaisījumiem 2,1-10,0%1,90
Rapša tīrīšanaPar katru 1% no tonnas ar piemaisījumiem virs 10,0%2,20
Auzu graudu tīrīšanaPar katru tonnu ar piemaisījumiem virs 1.5%1,40
BIO graudu tīrīšanaPar katru tonnu ar piemaisījumiem virs 2.0%2,00
PIEŅEMŠANA
Laboratorijas pakalpojumiPieņemot graudus0,35
Graudu pieņemšana no autotransporta Pieņemot graudus0,70
Rapšu pieņemšana no autotransporta Pieņemot rapsi1,20
Graudu izkraušana no vagoniemPieņemot graudus3,00
Rapšu izkraušana no vagoniemPieņemot rapsi3,15
ATDOŠANA
Graudu iekraušana autotransportāAtkraujot graudus2,15
Rapšu iekraušana autotransportāAtkraujot rapsi2,60
Graudu iekraušana vagonosAtkraujot graudus3,00
Rapšu iekraušana vagonosAtkraujot rapsi3,15
UZGLABĀŠANA
Graudu glabāšanaSākot ar 1.septembri līdz 1.maijam, par tonnu mēnesī. Maksu par graudu glabāšanu nepiemēro tikai tiešajiem graudu audzētājiem.1,00
Graudu glabāšanaNo 1.maija līdz 01.jūlijam, par tonnu mēnesī3,00
Rapšu glabāšanaSākot ar 1.septembri līdz 1.oktobrim , par tonnu mēnesī1,50
Rapšu glabāšanaSākot ar 1.oktobri līdz 1.novembrim, par tonnu mēnesī5,00
CITS
Kravu pārformēšana uz citu piegādātāju5 eur/t
  • Par veiktajiem pakalpojumiem pakalpojumu ņēmējiem būs jānorēķinās viena mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas.
  • Pieļaujamie zudumi, veicot labības graudu atkraušanu – 0.3% no atkrauto graudu daudzuma.
  • Pieļaujamie zudumi, veicot rapšu, zirņu un pupu graudu atkraušanu – 0.5% no atkrauto rapšu daudzuma.