Mūsu uzņēmumu grupa ir viens no lielākajiem graudu pārstrādātājiem Baltijas valstīs. Ētiskā, sociālā un vides atbildība ir mūsu ilgtermiņa biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Esam noteikuši vienotus uzvedības standartus AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Dobeles Eko” un AS “Rīgas dzirnavnieks”, kā arī definējuši profesionālās ētikas principus, kas atbilst ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Ar AS “Dobeles dzirnavnieks” ētikas kodeksu varat iepazīties te.