AS “Dobeles dzirnavnieks” ir viens no lielākajiem graudu pārstrādātājiem Baltijas valstīs. Ētiskā, sociālā un vides atbildība ir mūsu ilgtermiņa biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa.

Vide

AS “Dobeles dzirnavnieks” ievēro valsts tiesību aktus un aktīvi strādā, lai samazinātu izmešus gaisā, augsnē un ūdeņos, kā arī lai efektīvāk izmantotu resursus.

Biznesa ētika

Visa veida korupcija, kukuļošana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un nelikumīga tirdzniecība ir stingri aizliegta.

Darba un sociālie apstākļi

Mēs cienām un ievērojam starptautiski atzītās cilvēktiesību normas un izturamies pret mūsu darbiniekiem godīgi, vienlīdzīgi un ar cieņu.

Darbiniekiem ir biedrošanās brīvība, tiesības veidot vai iestāties arodbiedrībās un organizēt kolektīvās sarunas.

Darba laiks atbilst valsts tiesību aktiem un līgumiem. Virsstundu darba veikšana netiek pieprasīta regulāri.

Algas, piemaksas un atlīdzības par virsstundām atbilst valsts tiesību aktiem un līgumiem.

Nav atļauti nekādi piespiedu darba veidi un darbs, kas saistīts ar jebkāda veida sodu.

AS “Dobeles dzirnavnieks” neizmanto bērnu darbu. Ikviens bērns ir jāaizsargā no ekonomiskās izmantošanas un tādu darbu veikšanas, ko var uzskatīt par bīstamiem, kas var negatīvi ietekmēt bērna izglītību vai kas var kaitēt bērna veselībai vai attīstībai.

AS “Dobeles dzirnavnieks” nepieļauj diskrimināciju, draudus, apspiešanu vai aizskaršanu jebkādā formā.

AS “Dobeles dzirnavnieks” ievēro vietējos tiesību aktus attiecībā uz darba vidi un drošību un veic pasākumus, lai novērstu nelaimes gadījumu riskus darbā.

AS “Dobeles dzirnavnieks” piegādātāji ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt AS “Dobeles dzirnavnieks” Rīcības kodeksam un ievēros tā prasības savā uzņēmumā.

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir tiesības veikt auditu vai pasūtīt trešās puses auditu, lai pārbaudītu piegādātāja atbilstību Rīcības kodeksam.